Siirry sisältöön

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

RS-Ympäristöhuolto Oy:n johto ja työntekijät sitoutuvat ottamaan yrityksen toiminnassa huomioon toiminnan vaikutukset ympäristöön ja toimimaan niin, ettei ympäristöä kuormiteta tarpeettomasti. Yrityksen toimintojen vaikutuksista on tehty ympäristövaikutusten arviointi ja laadittu toimintakäsikirja, joka sisältää toiminnan laatuun liittyvät asiat ISO-9001 ja ympäristöasiat ISO-14001.

Toimintamme ympäristövaikutukset on minimoitu kiinnittämällä erityistä huomiota kuljetusten suunnitteluun ja itse kuljetuskalustoon. Kierrätyskelpoiset materiaalit ohjataan hyötykäyttöön ja ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäviksi. Toimimme kiertotalouden rattaana ja ajurina. Etsimme jatkuvasti uusia hyötykäyttömuotoja keräämillemme jätteille. Tavoitteenamme on laadukkaan ja luotettavan palvelun tarjoaminen asiakkaillemme sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ympäristönäkökohdat huomioiden.

laatu-ja-ymparistopolitiikka
Vieritä ylös